fbpx
Masz pytania? 796 469 291 - Mariusz

Regulamin 3-Dniowych Warsztatów Serowarskich (3DWS) odbywających się w Wygnańczycach.

1. Organizatorem warsztatów serowarskich jest firma Fimple.tv sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jędrzychowska 44C/1, 65-385 Zielona Góra, o numerze NIP 929-207-28-89, REGON 523066451, KRS 0000991098, (zwana dalej ,,Organizatorem”).
2. Internauta, który zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fimple.tv sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
3. Warsztaty organizowane są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
4. Warsztaty odbywają się w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim. Dokładny adres: 67-400 Wygnańczyce 9b, dane współrzędne 51.826199, 16.177916.
5. Uczestnik kupując “bilet” na udział w warsztatach akceptuje szczegóły dotyczące warsztatów zaprezentowane na stronie https://warsztaty.fimple.tv/3-dniowe-warsztaty-serowarskie/
6. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
7. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej wytwarzanych wyrobów mleczarskich i praktyczne przećwiczenie ich wytwarzania. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.
8. Warsztaty odbywają się w języku polskim.
9. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i szczegółowo określona przez Organizatora. Maksymalna ilość Uczestników wynosi 27 osób. Minimalna ilość uczestników, aby warsztaty się odbyły, wynosi 20 osób.
10. Warsztaty rozpoczynają się w piątek o godzinie 14.00 (3DWS vol. 2. rozpoczynają się o godzinie 13.00) i trwają nieprzerwanie do niedzieli do godziny 15.00. Na sali podczas warsztatów i na terenie całego obiektu oraz posiadłości, na których odbywają się warsztaty mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz osoby upoważnione przez Organizatora. Zakwaterowanie Uczestników rozpoczyna się w piątek od godziny 12.00. Uczestnik zwalnia pokój w niedzielę do godziny 16.00
11. Warsztaty będą prowadzone przez jedną osobę, która może mieć jednego lub więcej pomocników.
12. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i zawiera 23% podatku VAT. Aktualne ceny poszczególnych warsztatów dostępne są na stronie https://warsztaty.fimple.tv/3-dniowe-warsztaty-serowarskie/ i jej podstronach.
12.1. W cenie biletu dla 1 osoby uczestnik ma zagwarantowane:
a) Własne, jednoosobowe, wyposażone w niezbędny sprzęt do produkcji serów i masła stanowisko pracy, z którego będzie korzystał przez cały czas trwania warsztatów.
b) Receptury wykonywanych serów w formie broszury.
c) Pełne wyżywienie (reg. pkt. 14.1. oraz 27.1. i 28.)
d) Bufet kawowy dostępny 24 h/d – do dyspozycji uczestników przez całą dobę dostępny jest samoobsługowy bufet, na którym znajdują się: świeżo mielona kawa z ekspresu przelewowego, kawa mielona, różne rodzaje herbat, wrzątek, woda, owoce.
e) Dwa noclegi w 2/3 osobowym pokoju z łazienką (reg. pkt. 14.2.)
f) Zaświadczenie o ukończeniu 3DWS, które potwierdza uczestnictwo w warsztatach serowarskich oraz opanowanie umiejętności wytwarzania omawianych podczas warsztatów serów i innych wyrobów mleczarskich.
12.2. W cenie biletu dla 2 osób/pary (Uczestnik + Osoba towarzysząca), jedna z osób jest Uczestnikiem, który ma zagwarantowane wszystkie podpunkty z pkt. 12. 1, druga osoba jest Osobą towarzyszącą, która ma zagwarantowane wszystkie wszystko z podpunktów od c), d) i e) z pkt. 12.1. Osoba towarzysząca może towarzyszyć Uczestnikowi podczas warsztatów, przebywając na sali warsztatowej na przygotowanym dla miejscu obok Uczestnika – Uczestnik oraz Osoba towarzysząca mają do dyspozycji jedno, wspólne stanowisko pracy.
13. Organizator ma prawo stosować rabaty od podanej ceny.
14. 1. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje: zajęcia grupowe z prowadzącym; wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach; korzystanie ze sprzętów kuchennych i artykułów spożywczych na samodzielnym stanowisku pracy; udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć; pełne wyżywienie (dzień I – obiad, kolacja; dzień II – śniadanie, obiad, kolacja; dzień III – śniadanie, obiad) dostęp do wody, kawy i herbaty.
14. 2. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje 2 noclegi w pokoju 2, 3 lub (w skrajnych przypadkach) 4 osobowym. Zarówno pokoje, jak i sala warsztatowa, znajdują się na piętrze. Każdy pokój wyposażony jest w łóżka z pościelą i ręcznikami, łazienkę z prysznicem, umywalką i toaletą. Toalety znajdują się również poza pokojami, w korytarzu przy sali warsztatowej oraz w osobnym budynku, w którym odbywają się posiłki. Część łazienek w pokojach nie posiada drzwi. Zamiast drzwi, wiszą nieprześwitujące, przesuwne kotary materiałowe. Ściany wszystkich łazienek w pokojach nie są całkowicie zamknięte od góry.

Rezerwacje i płatności

15. Uczestnik rezerwuje miejsce na warsztatach poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej https://warsztaty.fimple.tv/3-dniowe-warsztaty-serowarskie/ i jej podstronach oraz wniesienie opłaty za bilet 1 osobowy w wysokości 1700 zł brutto lub 3200 zł brutto za bilet 2 osobowy (Uczestnik + Osoba towarzysząca) w przypadku warsztatów VOL. 1. oraz za bilet 1 osobowy w wysokości 1850 zł brutto lub 3400 zł brutto za bilet 2 osobowy (Uczestnik + Osoba towarzysząca) w przypadku warsztatów VOL. 2. Ceny biletów zawierają 23% podatku VAT. Bilet nie podlega zwrotowi.
16. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Za datę dokonania wpłaty uznaje się moment zaksięgowania wpływu należności na rachunku bankowym Organizatora.
17. Opłacenie biletu skutkuje otrzymaniem drogą elektroniczną faktury w ciągu 48 godzin od zakupu oraz “biletu” na warsztaty – drogą elektroniczną, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
18. Uczestnik w przypadku rezygnacji z uczestniczenia w warsztatach ma prawo jeden raz do przeniesienia wpłaconej opłaty za bilet na poczet rezerwacji miejsca na kolejnych warsztatach organizowanych przez Organizatora. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować Organizatora najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku nie poinformowania Organizatora o takiej zmianie 30 dni przez rozpoczęciem warsztatów, opłata za bilet nie podlega zwrotowi, ani przeniesienia na poczet rezerwacji na inny termin warsztatów.
19. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w warsztatach może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres adam@fimple.tv, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo wskazanej osoby w warsztatach jest możliwe po jej zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
20. Uczestnik, który opłacił bilet, ale nie pojawił się na warsztatach, nie ma prawa ubiegać się o zwrot opłaty za bilet, ani o przeniesienie wpłaconej kwoty na poczet innych warsztatów.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z ważnych powodów i może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie siedmiu dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
22. Wszelkie pytania dotyczące warsztatów, ich przebiegu i reklamacji prosimy o kierowanie na adres e-mail: adam@fimple.tv Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzenia na wiadomości w terminie do 3 dni roboczych.

Inne

23. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów zaleceń prowadzącego oraz osób odpowiedzialnych za organizację, wyznaczonych i uprawnionych przez Organizatora.
24. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP obowiązujących na warsztatach oraz do przestrzegania podstawowych zasad higieny.
25. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęty i urządzenia, które otrzymuje do pracy. Zabrania się wynoszenia z warsztatów wszelkich urządzeń, sprzętów i wyposażenia obiektu.
26. Uczestnik wytwarza i spożywa wyroby na własną odpowiedzialność przy użyciu produktów zakupionych w jego imieniu przez Organizatora. Organizator nie odpowiada za skutki wytwarzania i spożywania wyrobów wytworzonych przez Uczestnika.
27. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
27.1. Uczestnik, który posiada groźne dla swojego zdrowia nietolerancje pokarmowe, zobowiązuje się do skontaktowania się z Organizatorem najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, w celu ustalenia indywidualnego menu. Organizator oświadcza, iż mimo dokładania wszelkich starań, aby spełnić specjalne wymogi żywieniowe Uczestników, nie może zagwarantować, że zawsze będzie to możliwe.
28. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Niektóre z wykorzystywanych produktów mogą wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby, miód, gluten itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania wyżywienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożywania przez Uczestnika potraw i artykułów spożywczych, które mogą powodować u niego reakcje alergiczne.
29. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie wyrobów, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
31. Poprzez udział w warsztatach i akceptację niniejszego Regulamin Uczestnik wyraża zgodę bez jakichkolwiek roszczeń na wykorzystanie jego wizerunku oraz głosu, utrwalonego na nagraniu filmowym i/lub fotografii podczas realizacji warsztatów. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zarejestrowanych materiałów w swoich materiałach promocyjnych i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych i nieelektronicznych oraz portalach społecznościowych.
32. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.
33. Organizator kategorycznie zabrania spożywania własnych napojów alkoholowych podczas trwania warsztatów.
34. Na terenie obiektów, w których odbywają się warsztaty (sala wykładowa, jadalnia, kuchnie, pokoje, łazienki etc.) obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów i innych.
35. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych zaistniałych podczas warsztatów.
36. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o wszelkich usterkach zaobserwowanych w pokoju zajmowanym przez Uczestnika, jak również na terenie całego obiektu, na którym odbywają się warsztaty.
37. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
38. Organizator prowadzi bieżący nadzór techniczny i sanitarny miejsca, w którym prowadzone są warsztaty.
39. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
– działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się warsztatów,
– szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania się Warsztatów kulinarnych spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,
– brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Uczestników warsztatów,
– szkody powstałe w wyniku działania Siły wyższej,
– szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich,
– rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione na terenie obiektu podczas trwania warsztatów,
– ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania warsztatów.
40. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, lock-down, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, epidemie, pandemie, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.
41. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować natychmiastowym wydaleniem Uczestnika z warsztatów bez możliwości zwrotu wpłaconej przez Uczestnika kwoty, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń finansowych, czy innych.