+48 796 469 291 Koszyk
Regulamin warsztatów stacjonarnychPolityka prywatności

Polityka prywatnościUwaga! Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku, wskazujemy, że uzupełnieniem niniejszej polityki prywatności jest informacja o przetwarzaniu danych osobowych, znajdująca się tutaj.

Firma Fimple.tv sp. z o. o. jest świadoma faktu, że w czasie korzystania z niniejszego serwisu istotna jest dla Państwa ochrona sfery prywatnej. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, aby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym poprzez niniejsze Oświadczenie pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez Fimple.tv sp. z o. o. środkami ochrony danych.

Gromadzenie danych

Z zasady mogą Państwo korzystać z naszej internetowej prezentacji bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Poprzez wywołanie naszego Serwisu ze względów bezpieczeństwa zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera. Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Jeżeli dane muszą być przekazane zewnętrznym podmiotom wykonującym usługi techniczne, stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne gwarantują, że przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie i opracowanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia produktów lub usług, zapytań lub zamówienia materiałów. Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszym przedsiębiorstwie i u naszego dostawcy. Państwa dane osobowe w żadnej formie nie są udostępniane przez nas ani przez naszych zleceniobiorców osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę albo że przedstawione nam zostanie urzędowe zarządzenie w tej kwestii. Ze swojej strony utrzymamy kontrolę i odpowiedzialność za wykorzystanie danych, które Państwo nam ujawnili. Przy tym Państwa dane mogą być ewentualnie przetwarzane na innych serwerach i w innych krajach. W przypadku, gdy ich ustawodawstwo odbiegałoby od przyjętego w Państwa kraju prawa ochrony danych, zapewnimy, że przetwarzający dane w innym państwie wdroży działania techniczne i organizacyjne, gwarantujące właściwy poziom ochrony danych w porównaniu z Państwa krajem.

Użytkowanie danych

Zgromadzone dane osobowe użytkowników będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów lub usług, a także dla innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw. Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych Mają Państwo prawo sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych u nas na Państwa temat danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na podany w stopce wydawcy adres mailowy albo do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (adres oraz adres e-mail na dole strony).

Prawo odwołania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną uprzednio zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na podany w stopce wydawcy adres mailowy albo do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych. Przechowywanie danych osobowych Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla wykonania usługi, której zażyczyli sobie Państwo lub na którą udzielili nam Państwo swojej zgody, o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. w przypadku toczącego się postępowania sądowego.

Stosowanie cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.

Bezpieczeństwo

Fimple.tv sp. z o. o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Fimple.tv sp. z o. o. są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Dzieci

Ochrona sfery prywatnej dzieci stanowi ważny problem. Z tego powodu bez uprzedniego uzyskania potwierdzonej zgody opiekuna prawnego, Fimple.tv sp. z o. o. nie gromadzi, nie opracowuje i nie wykorzystuje w niniejszym serwisie żadnych informacji o osobach, o których wiadomo, że nie ukończyły jeszcze 13-go roku życia. Na zapytanie wystosowane do Fimple.tv sp. z o. o. opiekunowie ustawowi (prawni) mogą uzyskać wgląd w informacje podane przez ich dziecko, a także żądać usunięcia takich informacji.

Kontakt

W przypadku problemów lub pytań prosimy zwracać się do Administratora Danych Osobowych Fimple.tv sp. z o. o., który chętnie Państwu pomoże, dostępnego pod adresem warsztaty@fimple.tv lub w siedzibie Fimple.tv sp. z o. o., ul. Jędrzychowska 44C/1, 65-385 Zielona Góra. Ciągły rozwój Internetu sprawia, że od czasu do czasu konieczne staje się dostosowanie naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych do zachodzących zmian. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.

Oferty specjalne i promocje

Wyrażając chęć otrzymywania informacji o ofertach specjalnych, kuponach rabatowych, brania udziału w promocjach etc. wyrażasz zgodę i chęć na otrzymywanie informacji o ofertach i korzystanie ze specjalnych promocji. Potwierdzasz tym samym, że wiesz o tym, że warsztaty.fimple.tv jest stroną internetową obsługiwaną przez Fimple.tv sp. z o. o. i zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Fimple.tv sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jędrzychowska 44C/1, 65-385 Zielona Góra, oraz podmiotów trzecich, z którymi Fimple.tv sp. z o. o. współpracuje.

Masz pytania? Skorzystaj z okienka czatu w dolnym prawym rogu!